ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ У 2016 РОЦІ 
(станом на 24.02.2016 р.)

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України “Про запобігання корупції” депутати місцевих рад, як особи, уповноважені на виконання функцій  місцевого самоврядування, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік – 2015, за формою, що визначається Національним агентством. Оскільки система подання та оприлюднення декларацій ще не розпочала свою роботу, то суб’єкти декларування подають декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції". За ст. 12 цього закону особи, уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування, в тому числі депутати  місцевих  рад зобов’язані  щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік. Враховуючи вимоги зазначеної норми Закону, а також беручи до уваги роз’яснення Міністерства юстиції України від 5 грудня 2012 року, депутати місцевих рад повинні пам’ятати про наступні моменти.

Депутати місцевих рад, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами. організаціями незалежно від форм власності, повинні подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до кадрових підрозділів державних органів, підприємств, установ, організацій за місцем основної роботи.

Депутати, які є самозайнятими особами (фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які не мають основного місця роботи, або особи, які не працюють, в тому числі пенсіонери), повинні подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до апаратів відповідних рад або їх виконавчих комітетів.

Враховуючи вищевикладене, депутатам Гайворонської районної ради необхідно до 1 квітня 2016 року подати  декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік (2015):
працюючим – за місцем роботи;
самозайнятим особам та непрацюючим, в тому числі пенсіонерам – до Гайворонської районної ради.

Звертаємо увагу на те, що  несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, згідно ст.172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації  відповідно до ст. 366-1 Кримінального кодексу України, карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,  набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його  засуджено  до  позбавлення  волі, або набрання законної сили рішенням   суду,  яким  його  притягнуто  до відповідальності  за вчинення    корупційного   правопорушення   або   правопорушення, пов’язаного  з  корупцією,  та застосовано покарання або накладено стягнення  у  виді  позбавлення права займати посади або займатися діяльністю,   що   пов’язані  з  виконанням  функцій  місцевого самоврядування, є підставою для дострокового припинення депутатських повноважень.

Бланки Декларацій виготовляють відповідно до антикорупційного Закону. Заповнюють і подають Декларації, шляхом роздрукування або копіювання їх на папері формату А4 за формою, наведеною в додатку до зазначеного Закону (включаючи примітку). Бланк складається з 10 сторінок, зазначені бланки не є бланками документів суворої звітності (постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.2012 р. № 64). Тобто існує можливість роздрукування його з обох сторінок аркушу.

БЛАНК Декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансвого характеру