У К Р А Ї Н А


МОЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАЙВОРОНСЬКОГО   РАЙОНУ    КІРОВОГРАДСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

Сорок перша  сесія

шостого  скликання

 

Р і ш е н н я

 

   від  10 березня  2015 року                                                                      № 261

 

 

Про затвердження положення

про Веб-сайт Мощенської сільської ради

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації» та з метою забезпечення висвітлення інформації про діяльність Мощенської сільської ради в глобальній мережі Інтернет,

 

Сільська  рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Створити Веб-сайт Мощенської сільської ради за адресою http:// moschene.gaivoron.org.ua/.

 

2. Затвердити Положення про Веб-сайт Мощенської сільської ради у глобальній інформаційній мережі Інтернет (далі – мережа Інтернет) (додається).

 

3.  Виконавчому органу Мощенської сільської ради забезпечити розміщення інформації про діяльність Мощенської сільської ради у мережі Інтернет відповідно до цього положення.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, дотримання законності

 

 

 

              Сільський голова                                            О.Пересунчак

 

 

 

 

Затверджено

рішенням  сільської ради

від 10.03.2015 року № 261

Положення

про Веб-сайт Мощенської сільської ради

у глобальній мережі Інтернет

 

1. Це Положення розроблене відповідно до Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про інформацію", "Про захист інформації в автоматизованих системах", "Про авторське право і суміжні права", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні", Регламенту ради, визначає статус Веб-сайту Мощенської сільської ради як інформаційного ресурсу про діяльність сільської ради у мережі Інтернет та встановлює порядок розміщення на ньому інформації.

 

2. Веб-сайт Мощенської сільської  ради є офіційним джерелом інформації сільської  ради, який утворюється для висвітлення діяльності депутатів, органів та апарату ради, взаємообміну інформацією з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами, жителями району з питань, пов’язаних з діяльністю сільської ради, інформаційної взаємодії з підприємствами, установами, організаціями, з урядовими і неурядовими організаціями, громадськістю.

 

Забороняється використовувати Веб-сайт сільської  ради в цілях, не пов’язаних з діяльністю сільської ради та її органів, з метою отримання прибутку, а також на порушення законодавства України.

 

3. Інформація, розміщена на Веб-сайті Мощенської сільської ради,

включає:

- базу даних рішень та проектів рішень ради, інформацію про депутатів ради, президію та постійні комісії ради;

- інформацію про пленарні засідання сільської ради, протоколи пленарних засідань, порядок денний пленарних засідань ради, інформацію про результати розгляду питань на пленарних засіданнях ради;

- інформацію про депутатський корпус ради, виступи депутатів ради, відомості про депутатів ради, депутатські фракції і групи, постійні комісії ради, діяльність політичних сил, які представлені в раді;

- інформаційні повідомлення про перебіг пленарних засідань ради, поточну діяльність постійних комісій та депутатів ради.

- інформацію про виконавчий комітет ради;

- всяку іншу інформацію, публікування якої вимагає чинне законодавство.

 

 

 

 

4. Депутатські фракції (групи), постійні комісії, тимчасові комісії ради, структурні підрозділи ради, виконком можуть поширювати інформацію про свою діяльність через сторінки на Веб- сайті Мощенської сільської ради.

Депутати розміщують інформацію на сторінках Веб-сайту ради в необмеженій кількості. Інформація, подана депутатом, повинна бути внесена на сторінку Веб-сайту ради не пізніше як через 4 робочі дні з моменту надходження такої інформації.  

Працівникам апарату ради забороняється без згоди автора інформації змінювати її текст та зміст.

 

5. Підготовка інформації, в тому числі її оновлення, на своїх Веб-сторінках здійснюється відповідно депутатами, постійною комісією ради, апаратом ради згідно функціональних обов’язків або окремих доручень голови ради. Депутати, постійні комісії ради, апарат ради несуть відповідальність за зміст інформації, її розміщення на своїх Веб-сторінках та своєчасність її оновлення.

 

6. Розміщення інформації на Веб-сторінках Веб-сайту здійснюється за принципом рівності обсягу такої інформації.